Co je mechatronika

Mechatronika integruje

do jednoho výrobku.

Typický mechatronický systém

Mechatronika je v současné době velmi atraktivní obor, ve kterém se spojuje studium mechaniky (strojařina), elektrotechniky a informatiky (základní i pokročilé programování).

Mechatronické systémy snímají signály z prostředí (teplota, rychlost, zvuk...), zpracovávají je a vytváří nějaký výstup (pohyb, signál...).

Další informace o studiu mechatroniky na Fakultě strojního inženýrství najdete na stránkách Fakulty, na našem Facebooku nebo na stránkách Mechatronické Laboratoře.

Proč má studium mechatroniky význam?

Srovnejte konstrukci osobního auta dnes a řekněme v r. 1969. Elektroinstalace Škody 110 byla poměrně skromná. V současné Oktavii je několik řídicích jednotek (20+) propojených kilometry vodičů navzájem mezi sebou i s aktuátory a sensory.

...

Nahrazování původně čistě mechanických řešení elektrickým aktuátorem a počítačovým řízením se neomezuje pouze na automobilový průmysl – tento princip najdeme doslova všude kolem nás.

Lze se tedy oprávněně domnívat, že moderní inženýr by měl mít dosti silné základy ve všech čtyřech základních oblastech, tj.:

Kde může inženýr – mechatronik - pracovat?

Inženýrské vzdělání v oboru Mechatronika je velmi žádané jak u českých firem tak v zahraničí.

Uplatnění absolventů

Na následujícím obrázku vidíte výsledky dotazníkového šetření (mzda), které proběhlo v období říjen - prosinec 2013. Osloveni byli absolventi FSI z roku 2011 a 2012, tedy rok až dva po ukončení studia.

Najdete na obrázku Mechatroniku?

...

Kde najít další informace?